วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji Temple) วัดทองท่านโชกุนของอิ๊คคิวซัง